De eerste stap is een gesprek

Tijdlijn voor herstel van het bekken en de bekkenbodem na de bevalling

Deze folder geeft u informatie over het natuurlijke herstel van het bekken en de bekkenbodem na de bevalling en geeft u tips hoe u dit herstel kunt bevorderen. Zoals u zult lezen kost dit herstel tijd. Dit heeft onder andere te maken met het herstel van bindweefsel, weefsel dat aanwezig is in al onze spieren, pezen, banden maar ook in de botten. De hersteltijd kunnen we niet versnellen.

Ook als u zich heel goed voelt na de bevalling en als u helemaal geen klachten hebt in het bekken en de bekkenbodem, moet u rekening houden met deze hersteltijd (zie voor meer informatie de folder Zwangerschap en bevallen; hoe is het nu met uw bekkenbodem?). Zo zorgt u voor een goede opbouw in belasting en voorkomt u klachten door overbelasting.

10 dagen tot 6 weken na de bevalling

Het eerste herstel van het bekken en bekkenbodem is ingezet, en u hebt alweer een beetje gevoel in deze spieren. De baarmoeder is echter nog volop aan het slinken en u kunt nog fl ink vloeien. De treksterkte van het bindweefsel is 1 maand na de bevalling nog maar 10-20% van de oorspronkelijke waarde. Daarnaast kan borstvoeding behoorlijk veel energie van u vragen. De belastbaarheid is dus nog laag.

  • span uw bekkenbodem bewust aan net voor en tijdens buikdruk verhogende momenten zoals niezen, hoesten, lachen.
  • span uw bekkenbodem actief aan als u uw kindje optilt en draagt
  • probeer niet meer te tillen dan het gewicht van uw kindje
  • span uw dwarse buikspieren bewust aan voordat u van houding verandert zoals opstaan, gaan lopen en traplopen.
  • vergroot de algehele conditie met wandelen en fi etsen.
  • het kan heel goed dat u wat spierpijn ervaart als u meer gaat belasten, maar deze spierpijn moet na 24 uur duidelijk afgenomen zijn. Let op: houdt de spierpijn langer aan of krijgt u andere pijn dan spierpijn in de buik, de bekkenbodem of de bekkenregio na de belasting? Dan is de belasting te zwaar!

Ook zonder verwijzing naar de bekkenfysiotherapeut

Voor een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut heeft u geen verwijzing van huisarts of specialist nodig. Voor vergoeding van urine-incontinentie uit de basisverzekering is bij sommige verzekeraars een verwijzing nodig naar de bekkenfysiotherapeut. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. N.B. Deze behandelingen worden meestal wel via het eigen risico verrekend (afgekort tot “ER” in de polis). Via de website www.defysiotherapeut.com vindt u een geregistreerde bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt.

Vergoedt uw zorgverzekeraar bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed door zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering. Check uw polis voor de specifi eke voorwaarden van uw verzekeraar. De behandeling van urineincontinentie is evenwel verzekerd in de basisverzekering voor 9 behandelingen. Hierop is wel uw eigen risico van toepassing. Tevens worden behandelingen voor kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering (zonder eigen risico).

Kwaliteit gegarandeerd

Geregistreerd bekkenfysiotherapeut word je niet zo maar. De geregistreerde bekkenfysiotherapeut heeft na de vierjarige studie fysiotherapie een driejarige Masteropleiding gevolgd. De bekkenfysiotherapeut staat geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) of in het deelregister bekkenfysiotherapie van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).