Wij helpen u met uw plasproblemen

  • Snel resultaat van de behandeling
  • Geen operatie of verbandmiddelen meer
  • Vergoed vanuit de basisverzekering
  • De vrijheid terug om te kunnen doen wat u wilt
  • Geen taboes bij ons – maak een eerste afspraak

De eerste stap is een gesprek

Urineverlies

Incontinentie is het ongewild verliezen van urine. Men kan druppels urine verliezen, een scheut of zelfs de gehele blaasinhoud. Urineverlies komt voor bij mannen, vrouwen en kinderen. Er zijn verschillende vormen van incontintentie, waarvoor altijd een oplossing is. 

Stress urine-incontinentie

Stress urine-incontinentie heet ook inspanningsincontinentie. Hierbij kunnen mensen hun urine niet ophouden tijdens lichamelijke activiteiten waarbij de druk in de buik toeneemt. Bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, lachen, onverwachtse bewegingen of springen. Het komt op alle leeftijden voor bij mannen en vrouwen. Onder vrouwen jonger dan 65 jaar is stress urine-incontinentie de meest voorkomende vorm van incontinentie.

Urge urine-incontentie

Urge urine-incontinentie heet ook wel aandrangsincontinentie. Bij urge urine-incontinentie is er sprake van een plotselinge, sterke aandrang tot plassen, samengaand met of gevolgd door ongewild urineverlies. 
Urge urine-incontinentie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het aantal gevallen neemt toe met het klimmen der jaren. Het is één van de meest voorkomende vormen van incontinentie bij ouderen.

Gemengde urine-incontinentie

Gemengde incontinentie is een derde vorm van urine-incontinentie. Het is een mengvorm van stress urine-incontinentie en urge urine-incontinentie. Het is een van de meest voorkomende vormen van incontinentie bij ouderen.

Oorzaken van urine-incontinentie

Al deze problemen kunnen een verschillende oorzaak hebben. Er kan sprake zijn van een onderactiviteit,  overactiviteit of een verkeerde timing van de bekkenbodemspieren. Ook kan een zwangerschap of bevalling, een verzakking, blaasonsteking of een vergrote prostaat een oorzaak zijn van urine-incontinentie.
Het is daarom van belang dat er een juiste diagnose wordt gesteld zodat behandeling van de klacht op een juiste manier wordt aangepakt. Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut stelt deze diagnose.

Behandeling van urine-incontinentie

Een geregistreerde bekkenfysiotherapeut is de aangewezen persoon om samen met u oplossingen te vinden. En voor een bekkenfysiotherapeut bestaan er echt geen taboues. Bij de bekkenfysiotherapeut leert u weer te voelen in en met de bekkenbodem. U wordt zich bewust van wat u doet met de bekkenbodemspieren. Wanneer u zich hiervan bewust bent, kunt u verandering aanbrengen in het spiergebruik van de bekkenbodem. De bekkenfysiotherapeut heeft hiervoor verschillende mogelijkheden, zoals ademhalings- en ontspanningsoefeningen, bewustwordingsoefeningen, oefeningen met controle van hulpmiddelen als de myofeedback en elektrostimulatie. 

De bekkenfysiotherapeut bepaalt aan de hand van uw specifieke klachten, samen met u welke behandeling het meest geschikt is. U leert ook wat de beste manier is om te plassen en te ontlasten. Verkeerde toilettechniek en verkeerd toiletgedrag leiden nogal eens tot klachten of tot verergering ervan.

Zo plast u het best

· Ga goed rechtop op het toilet zitten, de voeten op de grond, de handen op de bovenbenen.

· Ontspan uw bekkenbodemspieren en laat de plas rustig in één keer vanzelf helemaal weglopen. Plas dus in één keer rustig en volledig uit.

· Pers niet mee, adem rustig naar uw buik. Laat de blaas zelf het werk doen. Meepersen helpt niet, het kan de plasbuis zelfs een beetje dichtdrukken!

· Komt er geen urine meer, kantel dan rustig uw bekken een aantal keren voorover en achterover. Zo kunnen ook de laatste restjes urine naar de plasbuis stromen en uitgeplast worden.

· Span tot slot de bekkenbodemspieren even goed aan, ontspan ze dan en sta daarna pas op.

· Hebt u wel plasdrang, maar wil de urine moeilijk of niet komen, dan kunt u ook het bekken een aantal keren voor- en achterover kantelen terwijl u in- en uitademt. Het helpt ook om uw bekkenbodemspieren enkele malen rustig aan te spannen en weer los te laten.  

Ga nooit “stippeltjes of streepjes” plassen. Dit is geen goede oefening en kan leiden tot het achterblijven van urine en daardoor tot urineweginfecties.

Bovenstaande adviezen kunt u bespreken met uw bekkenfysiotherapeut. We adviseren u om bij plasproblemen een afspraak te maken met een bekkenfysiotherapeut bij u in de buurt. De eerste stap tot de oplossing is altijd een afspraak.